Zgodovina podjetja

Temeljni kamen za ustanovitev podjetja je leta 1932 položil Sylvester Frühauf v Pichlingu. Takrat niso bili lahki časi, če pomislimo na medvojno obdobje in s tem povezane težke gospodarske čase v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Kljub vsemu so bile posebej proizvedene vrste moke v starem mlinu zelo priljubljene, tako da smo že nekaj let kasneje mlinski obrat povečali.

Naselitev v geografsko osrednji legi Labotske doline je bila v tistem času ključna za delovanje tradicionalnega mlina za žito, saj je omogočala mehansko rotacijsko energijo, ki je bila tudi do 100-odstotno na voljo z vodno energijo potoka Reisberg, na katerega meji.

Pomembno sestavino in "žito življenja" so dobavljali številni kmetovalci iz Labotske doline. Danes si težko predstavljamo, a poleti v času žetve so bili kmetje vse dni in tedne zaposleni s prevažanjem žita s polja v mlin, pri čemer so si pomagali s konjsko vprego.

Poleg mletja žita (rž in pšenica) se je kot nadaljnja oporna točka razvila tudi proizvodnja črnega kruha. Najprej v majhnem obsegu, torej s pomočjo lastne hišne peči na drva, v 50. letih pa se je "pekarna" povečala, da je lahko sledila povečanemu povpraševanju.

Absackung  Verpackung, Palettierung Prallmaschine

Leta 1964 sta kot druga generacija obrat prevzela Simon in njegova žena Christiana Salzmann.  G. Salzmann je prvotno izviral iz Forsta in se je poklica mlinskega mojstra priučil v obratu Frühauf Mühle ter v drugih znanih mlinih za žito po Avstriji. V 60. in 70. letih se je obrat nenehno povečeval (žitni silos s kapaciteto shranjevanja 500 ton., modernizacija mletja žita, povečevanje pekarne, proizvodnja testenin).

Sin Helmut se je prav tako priučil poklica mlinskega mojstra v lastnem podjetju oz. v Welsu na takratni strokovni šoli za mlinarstvo.

Leta 1983 je bil obrat v tretji generaciji predan g. Helmutu Salzmannu. Za to in naslednje desetletje so bile značilne nadaljnje tehnične novosti pri stopnjevanju proizvodnje v mlinskem obratu. Obnavljanje postopkov čiščenja žita oz. polnjenje moke v vreče (aspirator, trier, sortirnica kamnov, lupilni stroji s filtriranjem, nov filter s šobami oz. stroji za sejanje) so bile največje naložbe v prihodnost. Od konca 90. let se prodaja tudi krma za kmetijstvo.